Termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od liczby wniosków, które wpłyną do NFOŚiGW w ramach naboru. Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD. Termin ten ma charakter instrukcyjny i dotyczy jedynie wniosków prawidłowo złożonych nie wymagających uzupełnienia.

Kiedy otrzymasz dotację?

Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie
Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie

Jeśli jesteś naszym Klientem i kwalifikujesz się do dofinansowania z programu "Mój Prąd 4.0" możemy złożyć wniosek za Ciebie. Wystarczy, że dostarczysz nam komplet niezbędnych dokumentów, a my dopełnimy wszelkich formalności. 

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 2. Zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.
 3. Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do finansowania.
 4. Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej do faktury.
 5. Zaświadczenie OSD - zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.
 6. Pełnomocnictwo.
 7. Dokument potwierdzający zgłoszenie montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej do właściwego Operatora Sieci Dystrybucji (OSD).

Kiedy możemy złożyć wniosek za Ciebie?

Finansowanie SUNAH Strzelce Opolskie

Dla prosumentów, którzy otrzymali już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakładają rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzą na net-billing przewidziana jest dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną w kwocie 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogicznie jak w pozostałych przypadkach.
 

 • pompy ciepła
 1. gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda - do 28 500 zł
 2. pompa ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - do 19 400 zł
 3. pompa ciepła typu powietrze/woda - do 12 600 zł
 4. pompy ciepła typu powietrze/powietrze - do 4 400 zł
 • sama instalacja PV - do 6 000 zł
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów - do 7 000 zł
 • magazyn ciepła - do 5 000 zł
 • magazyn energii elektrycznej - do 16 000 zł
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) - do 3 000 zł
 • kolektory słoneczne c.w.u. - do 3 500 zł

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 35 tys. złotych i zależy od zakresu inwestycji, z czego:

Ile dofinansowania możesz otrzymać?

Finansowanie SUNAH Strzelce Opolskie

Urządzenia objęte programem to:

 • instalacje fotowoltaiczna o mocy od 2 kW do 10 kW
 • magazyn energii - akumulator o pojemności minimalnej 2 kW, cena za 1 kW nie może przekroczyć 4 tys. zł
 • pompy ciepła - gruntowe, powietrze/woda, powietrze/powietrze
 • magazyn ciepła
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS
 • kolektory słoneczne c.w.u.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie
Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie

Program "Mój prąd" skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie prosumenci rozliczający się w systemie net-billing. Jeśli chcesz otrzymać dotację, a korzystasz z systemu odpustów musisz zmienić dotychczasowy sposób rozliczeń na nowy, w swoim zakładzie energetycznym.

Kto może skorzystać z programu "Mój Prąd"?

Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie
Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie

Program Mój Prąd

W ramach programu "Mój Prąd", właściciele domów mogą ubiegać się o dotacje i preferencyjne pożyczki, które pokrywają znaczną część kosztów związanych z instalacją paneli słonecznych. Program ma na celu zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zależności od tradycyjnych, opartych na paliwach kopalnych, źródeł energii elektrycznej.

Program "Mój Prąd" jest inicjatywą rządową w Polsce, mającą na celu promowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Został wprowadzony w 2019 roku i zapewnia wsparcie finansowe dla osób prywatnych, które chcą wytwarzać własną energię elektryczną za pomocą systemów fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie
Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie

Mój Prąd

Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie
Program Mój Prąd SUNAH Opole województwo opolskie

Napisz

Zadzwoń

Kontakt SUNAH Strzelce Opolskie   info@sunah.pl

 

Napisz do nas lub wypełnij formularz

Kontakt SUNAH Strzelce Opolskie   +48 78 235 80 00

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Biuro

 

SUNAH Systemy Odnawialnych Źródeł Energii Opole województwo opolskie ul. Katowicka 37

       45-061 Opole

 

SUNAH Systemy Odnawialnych Źródeł Energii Opole województwo opolskie +48 78 225 80 00

 

SUNAH Systemy Odnawialnych Źródeł Energii Opole województwo opolskie +48 78 235 80 00

 

SUNAH Systemy Odnawialnych Źródeł Energii Opole województwo opolskie info@sunah.pl

SUNAH Systemy Odnawialnych Źródeł Energii Opole

created by Słoneccy.pl

Sunah to firma z wieloletnim doświadczeniem w dystrybucji i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy, zdobyliśmy zaufanie już ponad 10 000 klientów. Nasi eksperci posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenie zdobyte w praktyce, ale również odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia. Dzięki temu, możemy zapewnić Państwu pełne profesjonalizm i kompetencje na każdym etapie współpracy.

SUNAH Systemy Odnawialnych Źródeł Energii Opole

SUNAH

SYSTEMY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII